Beiarelva er en av Nordlands beste lakse- og sjøørret elv. Her er også en god bestand av sjørøye.
Elva er inndelt i soner, som de forskjellige grunneierlag forvalter og selger fiskekort for.

 

Fiskekort på Kvæl

Salg av fiskekort  for Kvæl.
 

 

Fiskekort på Vold

Salg av fiskekort for Vold

Fiskekort på Eitejord
        Salg av fiskekort for Eiterjord

 

Desinfisering

Det er påbudt å få desinfisert alt fiskeutstyr før man drar i Beiarelva.
Tjenesten koster kr. 100,- for vanlig fiskeutstyr.