servicetilbudet i beiarn

 

Kommunesenteret Moldjord ligger ca. 2 km nedenfor Kvæl Camping.

Her finner du kommunens administrasjon, legekontor, bibliotek og NAV samlet i ett hus. Kirke, skole, barnehage og butikk finner du også på Moldjord. I nærheten ligger også vårt lokale museum – Beiarn bygdetun.

Storjord er det første tettstedet du kommer til ved ankomst til Beiarn. Her finner du  turistinformasjon, det lokale husflidsutsalget og butikk/Kiosk med postkontor. Det er også minibank på Storjord i de samme lokalene som den Coop Marked

Storjord ligger ca 7 km overfor Kvæl Camping.

Det tredje ”tettstedet” i Beiarn finner du på Tollå/Trones hvor de har kapell, barnehage, skole, bilverksted, bensinstasjon og turistsenter/kafe. Tollå ligger ca 2 mil fra Kvæl Camping.  

 

På Strand finner du gjestgiveri, gatekjøkken og kiosk. Strand ligger mellom Storjord og Kvæl.